Autoresponder twój ekspresowy pracownik nie wołający zapłaty

Autoresponder – to nazwa wywodząca się z języka angielskiego i powstała z połączenia dwóch wyrazów: auto – w polskim tłumaczeniu czytaj automat oraz respons – odpowiedź.

Baza adresowa – to zbiór danych o naszych klientach, najczęściej w postaci komputerowej bazy danych, zawierającej adresy poczt elektronicznych oraz opcjonalnie wizytówki klientów: adres, nr telefonu, stanowisko.

W dosłownym tłumaczeniu autoresponder może oznaczać automatyczne odpowiedzi.

W rzeczywistości jest to program komputerowy, który realizuje funkcję automatycznego rozprowadzania poczty do wskazanej przez nas listy kontaktów mailowych, tzw. bazy adresowej.

W czasach, gdy nie było słychać o czymś takim jak autoresponder, wysyłaniem poczty do klientów zajmowała się konkretna osoba w firmie.

Dopilnowanie, aby każdy klient otrzymał aktualne informacje w odpowiednim czasie jest jednak kłopotliwe i czasochłonne. Właśnie w tym miejscu przychodzi nam z pomocą autoresponder. (więcej…)